SCHOORL – Raadsleden uit de gemeenteraad van Bergen gaan op 2 maart met elkaar in debat over kunst en cultuur. Dat gebeurt in dorpscentrum De Blinkerd aan Heereweg 150 in Schoorl.

Bibliotheek Kennemerwaard organiseert dit debat in samenwerking met De Blinkerd. De raadsleden debatteren onder leiding van Rick Koster. Hoe zien zij de toekomst van de kunst- en cultuursector? Daarbij mag het publiek vragen stellen. De openingsstelling van het debat luidt: ‘Er moet snel een gemeenlijke plan komen om de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur te herstellen’. Andere stellingen zijn:

-hedendaagse kunst- en cultuureducatie is net zo belangrijk als ons cultureel erfgoed;
-hedendaagse kunst- en cultuureducatie is net zo belangrijk als ons cultureel erfgoed;
-we omarmen volmondig de cultuurnota met nieuwe subsidieregelingen;
-bibliotheken zijn overbodig voor de aanpak van laaggeletterdheid;
-eenzaamheidsbestrijding en mentale gezondheid vallen onder de verantwoordelijkheid van de kunst en cultuursector;
-de verwachtingen van de kunst en cultuursector staan niet in verhouding tot de beschikbare middelen en investeringen;
-elke kunst- en cultuurmaker in onze gemeente moet een basisinkomen krijgen;
We missen aanbod aan kunst en cultuur in onze gemeente.

Muziek van Wies en de Liefde

Wies en de Liefde presenteert een akoestisch optreden aan het begin van de avond. Deze band uit Bergen is samengesteld uit Wies Kavelaar, Ton Nieuwenhuizen en Wouter Mooy. Wies en haar mannen spelen een mix tussen lyrisch geschreven, poëtische Nederlandstalige muziek gevoed door folk en kleinkunst invloeden.
 
Gedicht van Theo Olthuis

Theo Olthuis sluit de avond af met een gedicht dat hij schreef speciaal voor dit debat. Olthuis schrijft gedichten en toneelvoorstellingen voor kinderen en volwassenen. Daarnaast schreef hij liedjes en scénes voor televisieprogramma’s (Sesamstraat, Klokhuis en Koekeloere) en liedteksten voor onder andere Herman van Veen, Stef Bos, de muziektheatergroep Samba Salad en Kranenburgh Vocaal Ensemble. 

Meld u zich aan?

Het programma in De Blinkerd start op 2 maart om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Deelnemen aan het debat is gratis, maar aanmelden op de website van Bibliotheek Kennemerwaard is noodzakelijk. 

Wies en de liefde