Taalhuis Kennemerwaard ontving een officieel kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.  

Taalhuis Kennemerwaard helpt mensen om beter te schrijven of te spreken. Ook biedt het hulp op het gebied van rekenen en digitale vaardigheden. Deze hulp wordt onder andere geboden in de bibliotheken van Bergen en Schoorl.

Het Taalhuis scoorde op alle onderwerpen positief en scoorde daarmee ver boven het landelijk gemiddelde, laat een woordvoerder van Bibliotheek Kennemerwaard weten. “Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat kreeg Taalhuis Kennemerwaard de bevestiging dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.”

Taalhuis helpt mensen verder

“Uit het auditrapport kwam onder andere naar voren dat alles in het Taalhuis erop gericht is om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling, zodat zij een positieve rol kunnen vervullen in de samenleving en zich daar prettig bij voelen. Daarbij is gebleken dat het aanbod van het Taalhuis helder en herkenbaar is, niet alleen in de bibliotheken, maar ook bij  samenwerkingspartners zoals buurtcentra, jongerencentra en werkgevers.”

Gedreven en enthousiast team

“Taalhuis Kennemerwaard beschikt over een zeer gedreven en enthousiast team, dat in staat is op een creatieve manier de doelgroepen op de geschikte locaties op te zoeken, vertrouwen te winnen en waar nuttig en nodig specifieke trajecten voor de deelnemers uit te zetten om hen meer taal-, reken- of digitale vaardigheden te laten ontwikkelen”, aldus de auditor van de certificeringsorganisatie.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. (Bron foto: Bibliotheek Kennemerwaard).