BERGEN NH – De gemeente Bergen gaat – voor zover mogelijk – de schulden kwijtschelden van inwoners die het gevolg zijn van de landelijke kinderopvangtoeslagenaffaire. De gemeenteraad kan zich unaniem vinden in de oproep hiertoe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een groep ouders in Nederland betaalde onterecht (vaak veel) geld voor kinderopvang. Het zou gaan om 22 mensen in de gemeente Bergen.