BERGEN NH – Laadpalen worden in de gemeente Bergen niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst.
Het beleid wordt aangepast om het laadpalennetwerk binnen de gemeente sneller te kunnen uitbreiden.
Deze proactieve plaatsing van laadpalen draagt bij aan de eis van het Rijk om vroegtijdig in de behoefte te voorzien.

Behoefte aan laadinfrastructuur
In de gemeente Bergen neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadinfrastructuur.