BERGEN – In de Blinkerd in Schoorl is op 27 september de website Steunpunt Eenzaamheid Bergen gelanceerd. Dit gebeurde door het presenteren van de (3 van de 5) ambassadeurs voor de gemeente Bergen. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om het spel ‘Over de Streep’ te spelen, waarbij uiteindelijk de ambassadeurs als laatsten overbleven.

De ambassadeurs kregen elk een sjaal uitgereikt door burgemeester Hetty Hafkamp, gebreid door vrijwilligers van de Welzijn Bergen. De sjaal staat symbool voor warmte en verbondenheid.

De burgemeester sprak de aanwezigen toe en gaf aan het initiatief van harte te ondersteunen. Daarnaast ging ook de website Steunpunt Eenzaamheid live. De website is in navolging van, en in samenwerking met, Stichting Trefpunt Heiloo tot stand gekomen.

Op de website vindt u informatie over het onderwerp eenzaamheid, over de ambassadeurs en over wat u kunt doen als u eenzaamheid signaleert in uw omgeving.

Voorafgaand aan de officiële lancering kregen de mensen die de ambassadeursrol gaan vervullen nog een uitgebreide training door de initiatiefnemers Marleen van der Vliet en Sylvia Groenewegen.

De conciërge, de kapster en de winkeleigenaresse, maar ook de vrijwilligster bij het Repaircafé en de organisator van de zomerkampen, zijn juist door hun werk snel in staat problemen te signaleren en bespreekbaar te maken.

Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdsgroepen en is misschien onder jongeren een nog veel groter taboe dan onder ouderen.
Kijk voor meer informatie op: www.steunpunteenzaamheid.nl