CASTRICUM – Voor de gebouwde monumenten in Castricum was de bescherming al geregeld in het monumentenregister, nu zijn in dat register ook landschapsmonumenten opgenomen.

Het gaat om terreinen en stukjes landschap waar de mensenhand van vroeger nog is terug te zien: vaarten en beekjes, een gegraven duinmeer, een anti-tankmuur en anti-tankgracht, de V1-lanceerplatforms en landbouwgrond waarin de patronen van het historische Oer-IJ nog herkenbaar zijn.

In totaal zijn veertien van zulke terreinen opgenomen in het register terwijl nog eens vier voorlopig zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Castricum is hiermee uniek: geen andere gemeente heeft landschappelijke monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst staan.

Voor werkzaamheden in deze landschapsmonumenten moet een vergunning worden aangevraagd.

Geef een reactie