BERGEN NH – In de besloten raadsvergadering van vanavond (dinsdag 29 juni) is Lars Voskuil aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen. Dat besloot de gemeenteraad van Bergen dinsdagavond.

.
Lars Voskuil volgt waarnemer Peter Rehwinkel op, die sinds de pensionering van Hetty Hafkamp vorig jaar maart, het ambt bekleed. Voskuil woont dus (nog) in Naarden, is getrouwd en heeft twee kinderen.

.
Ervaring
Lars Voskuil, nu nog PvdA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Noord-Holland, heeft eveneens politiek-bestuurlijke ervaring als raadslid en fractievoorzitter in Naarden en Gooise Meren. Hij heeft een eigen mediationpraktijk met als aandachtsgebieden zorg en overheid. Hij is 53 jaar, geboren in Amsterdam, gehuwd en heeft twee kinderen. Hij woont nu nog in Naarden.

.
Procedure

Op 9 februari 2021 bepaalde de gemeenteraad aan welke eisen een nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek ging naar een nieuwe burgemeester. Deze bestond uit alle (plaatsvervangend) fractievoorzitters van alle raadsfracties. Daarnaast hadden een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseur zitting in deze commissie.

In totaal 38 kandidaten solliciteerden naar deze functie. De vertrouwenscommissie sprak met enkele kandidaten en bereidde een voorstel aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad van Bergen besloot vervolgens om Lars Voskuil aan te bevelen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

.
Benoeming
Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. Naar verwachting volgt de installatie van Lars Voskuil als nieuwe burgemeester van Bergen op 8 september.

Foto: Lars Voskuil.

Bron foto: noordholland.pvda.nl.