BERGEN – De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen gingen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en onderwijswethouder Marco Wiesehahn-Vrijman. Het debat werd georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

De leerlingen hebben een duidelijke mening over onderwerpen zoals mentale gezondheid, klimaat en het verbod op mobiele telefoons in de klas en wisten deze goed te verdedigen.

Mentale gezondheid
Het debat startte met een vraag over de jonge leeftijd waarop leerlingen al een vakkenpakket moeten kiezen. Dit mondde al snel uit in een debat over mentale gezondheid en de druk die de leerlingen al op deze jonge leeftijd ervaren.

“Ik sta op, moet een uur fietsen en zit tot 16.00 uur of 17.00 uur op school. Thuis moet ik tot 22.00 uur huiswerk maken en dan heb ik geen tijd meer voor mijzelf. Hoe kan die druk nu al zo hoog zijn”, geeft een leerling van de Adriaan Roland Holstschool aan.

Verbod op mobiele telefoons
“Ik snap waarom het niet in de les mag. Maar waarom niet in de pauze en tussenuren”, aldus een leerling van de vrijeschool. Het verbod op mobiele telefoons is een veelbesproken onderwerp op de Adriaan Roland Holstschool. Vooruitlopend op de wetgeving die op 1 januari ingaat zijn mobiele telefoons daar sinds de herfstvakantie niet meer welkom in de schoolgebouwen.

Met uiteenlopende meningen van de leerlingen over dit verbod bleef het debat goed op dreef.

Bewustwording

Het debat dat de gemeente Bergen in samenwerking met de Adriaan Roland Holstschool organiseerde helpt het maatschappelijke bewustzijn bij jongeren al vóór ze stemgerechtigd zijn, benadrukt burgemeester Lars Voskuil.

Voskuil: “Een enkele leerling mag eind deze maand al stemmen, maar het merendeel van deze jongeren moet nog even wachten tot ze achttien zijn. Het is van groot belang dat deze jongeren nu al ervaren hoe zij hun betrokkenheid in kunnen zetten en hoe ze zelf nu én later invloed kunnen hebben op politieke en maatschappelijke onderwerpen.“

“Leren om respectvol en tegelijk scherp te debatteren is een kunst. Met die bril op zie ik hier vandaag superveel talent. Dat stemt mij heel hoopvol dat ook de volgende generatie politici, die zeker ook onder deze jongeren te vinden zijn, straks in het debat overeind blijven. Met wederzijds respect en een debat op de inhoud, houden zij onze democratie springlevend”, beaamt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman.

Samenwerking

Het verkiezingsdebat is een samenwerking van de Adriaan Roland Holstschool en de gemeente.

Jeroen Klooster, rector van de vrijeschool: “Onze leerlingen zijn het fundament voor de toekomstige wereld. Zij vertegenwoordigen de stem van wat komen gaat en zullen de drager van onze democratie worden. Mede daarom zijn dit soort bijeenkomsten belangrijk en is het fantastisch dat de burgermeester en wethouder met de leerlingen in gesprek zijn gegaan.”

(Bron foto’s: gemeente Bergen).