BERGEN NH – Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Bergen voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november tot en met 4 december.

Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

Aanmelden kan via: https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger