BERGEN – Prof. dr. Anton Wessels is niet alleen een begenadigd spreker, maar ook kenner bij uitstek van de interreligieuze verbanden tussen godsdiensten.

In de wintermaanden houdt hij in de Ruïnekerk drie lezingen over actuele thema’s in onze maatschappij.

Centraal daarbij staat zijn recente boek: ‘Thora, Evangelie en Koran: 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal’ . Hierin legt Wessels uit hoe en waarom de Bijbel en de Koran zo nauw met elkaar verweven zijn.

Op woensdag gaat het over de mensbeelden in beide heilige boeken.

Hiervoor bespreekt hij het verschil tussen koningschap en kalifaat.

De andere twee avonden zijn op de woensdagen 12 februari en 12 maart.

Aanvang steeds om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Geef een reactie