BERGEN – Donderdag organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Bergen een lezing over zelfstandige pubers in het onderwijs.

Diverse vaardigheden om pubers te helpen ontwikkelen en op te laten groeien tot competente jonge volwassenen komen aan bod. De lezing is gratis en vindt plaats in de Bibliotheek Bergen.

Datum : 17 april 2014
Tijdstip : 20.00-22.00 uur
Locatie : Bibliotheek Bergen, Dreef 1
Kosten : toegang gratis

Een aantal belangrijke aspecten om pubers op te laten groeien tot zelfstandige jonge volwassenen, behorend bij het programma Positief Opvoeden volgens Triple P, komen tijdens deze lezing aan bod.

Hierbij kunnen opvoeders pubers stimuleren om:
· Zelfdiscipline te ontwikkelen
· Een goede probleemoplosser te zijn
· Routines te ontwikkelen
· Deelname aan activiteiten rondom school
te vergroten
· Schoolregels na te leven
· Het aantal steunende vrienden te vergroten.

Geef een reactie