CASTRICUM – Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland geeft dinsdag 13 februari in samenwerking met PWN Bezoekerscentrum De Hoep een lezing met beelden onder de titel: ‘Wereldreis van Kleine en Kleinste Jagers’. De lezing wordt verzorgd door Rob van Bemmelen en Hans Schekkerman en vindt plaats in PWN Bezoekerscentrum de Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum.

De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen drie euro. Voor koffie of thee betaalt men een euro. Er mogen maximaal 114 mensen in de zaal.

Jagers (ook wel ‘roofmeeuwen’ genoemd) zijn vogels met een bijzondere levenswijze, zowel vanwege de manier waarop ze aan hun voedsel komen als vanwege het feit dat ze jaarlijks negen maanden op zee leven, onderbroken door een kleine drie maanden broeden op het land.

Over hun leven op zee wisten we tot voor kort nog maar heel weinig, maar recent zijn hun wereldwijde omzwervingen in kaart gebracht met behulp van ‘geolocators’, kleine apparaatjes bevestigd aan een pootring.

Rob van Bemmelen startte in 2011 met zulk onderzoek aan Kleinste Jagers die broeden in het Zweedse bergland.

Vanaf 2014 is dit project uitgebreid tot een promotieonderzoek bij de Wageningen Universiteit, en werden ook Kleine Jagers broedend in Noord-Noorwegen onder de loep genomen. Hans Schekkerman is als vrijwilliger betrokken bij dat veldwerk, nabij het noordelijkste puntje van Noorwegen.

In deze lezing vertellen Rob en Hans, ondersteund met foto’s en kaarten, over het onderzoek in de prachtige arctische broedgebieden, en over de vaak verrassende resultaten die de geolocators hebben opgeleverd.

Overwinteringsgebieden en trekroutes, maar ook vragen als “doen individuen elk jaar hetzelfde?” en “hoe zit dat met broedpartners?”. De twee soorten blijken daarbij veel overeenkomsten te vertonen, maar ook belangrijke verschillen. Ook het wel en wee van de broedende jagers komt aan bod.