HEILOO – De definitieve locatie van de C2000 antennemast in Heiloo is bekend. Het betreft de locatie achter Westerweg 360.

Het C2000 communicatienetwerk is van essentieel belang voor het veilig en effectief functioneren van hulpdiensten en daarmee voor de veiligheid van de inwoners van Heiloo.

Omdat het communicatienetwerk in eigendom van de Rijksoverheid is, bepaalt het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) de locatie voor de C2000 antennemasten.

Er ontstond commotie bij de inwoners bij de keuze voor de locatie in de woonwijk Ypenstein.

De gemeente deelde met de inwoners zorgen over de planologische inpassing van de antennemast in het dorp en heeft zich ingespannen om de meest optimale locatie voor de C2000 antennemast te onderzoeken.

Het MDC hanteert het uitgangspunt van een optimale radiodekking en bepaalt daarmee de locaties van de antennemasten op basis van ‘gaten’ binnen het netwerk.

Om de radiodekking in Heiloo te optimaliseren plaatst het MDC de C2000 antennemast op de locatie achter Westerweg 360.

Geef een reactie