BERGEN – In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen over de toekomstige locatie van de voetbalclub, die ontstaat na de fusie van Egmondia, Sint Adelbert en Zeevogels.

Het wordt het gebied ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef.

De Raad heeft wethouder Van Huissteden opdracht de haalbaarheid van de locatie nader te onderzoeken. Hij moet uiterlijk 15 december het onderzoek hebben afgerond zodat de Raad een definitief kan nemen.

Tijdens de bespreking kwam Groen Links met het verzoek niet alleen de voorgestelde locatie te onderzoeken maar ook het huidige sportcomplex aan de Hogedijk, waar thans Zeevogels haar wedstrijden speelt.

Groen Links kreeg geen steun van de andere partijen in de Raad.

Zij vonden het maatschappelijk belang van de voorgestelde locatie zo groot dat zijn het onderzoek willen beperken tot één locatie.

Wethouder Van Huissteden is van mening dat daar de locatie aan de Egmonderstraatweg de voorkeur heeft het weinig zinvol is ook de andere locatie uitgebreid te onderzoeken.

Hij zegde toe dat hij tijdens het onderzoek contact zal houden met de provincie om te zien of het onderzoek doet aan de gevraagde nadere informatie, die de Provincie in een brief van 21 januari heeft gevraagd.

Hij wil ook gesprekken hebben met betrokken agrariërs, buurtbewoners en ondernemingen. Hij realiseert zich dat het geen eenvoudige gesprekken zullen zijn.

Geef een reactie