HAARLEM – CDA Statenfractie roept provincie op actief mee te denken over vestiging fusieclub aan Egmonderstraatweg in Egmond

Het provinciebestuur stelt zich te negatief op over de vestiging van de fuserende voetbalclub aan de Egmonderstraatweg. Dat vindt de provinciale CDA-fractie.

Woordvoerder Jitske Haagsma: “de voetbalverenigingen en de gemeente presenteren een mooi en breed gedragen plan aan de provincie. Het CDA verwacht van het provinciebestuur dat meegedacht wordt hoe dit plan mogelijk gemaakt kan worden.”

Om de voetbalverenigingen ook daadwerkelijk op de nieuwe locatie te vestigen moet voor een tweetal problemen een oplossing worden gevonden. Het areaal van het bollenconcentratiegebied moet op peil blijven en dus gecompenseerd worden.

Daarnaast is er geïnvesteerd in de waterhuishouding van dit gebied, die uiteraard niet zomaar teniet gedaan kunnen worden.

Het CDA verwacht dat de provincie in het vinden van een oplossing voor beide zaken een actieve rol inneemt en met de gemeente Bergen mee denkt.

Jitske Haagsma: “Daarnaast is het niet aan de provincie in haar antwoord aan te geven dat de gemeente naar twee alternatieve locaties moet kijken.

De aanvraag voor de gekozen locatie is tot stand gekomen na een langdurig en uitvoerig proces tussen gemeente en betrokken voetbalverenigingen.

Het CDA wil als een provinciebestuur een partner zijn van lokale overheden bij het vinden van oplossingen voor lokale vraagstukken.”

Geef een reactie