BERGEN – Cor Dekker filmde eind vorige maand op verschillende locaties van de Kunst10daagse in Bergen. Kijkt u ook?