BERGEN -Eerste successen lokaal sportakkoord Bergen
– Denk verder mee op 4 maart

In Bergen werken verschillende organisaties samen aan een lokaal sportakkoord. Wethouder Tromp opende de startbijeenkomst op 12 februari in het clubhuis van Egmondia.

De wethouder benoemde direct de ambitie: “Gemeente Bergen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners in een veilige en gezonde omgeving met plezier kunnen sporten en bewegen. Een gezonde en sportieve leefstijl draagt immers bij aan het welzijn en de vitaliteit.
vervolg blad 2.

Daarnaast kunnen sporten en bewegen ook een maatschappelijk verbindende factor zijn.

Een goed sportklimaat maakt de dorpen en kernen van de gemeente Bergen prettig om in te wonen en te verblijven.

Zowel voor inwoners als voor bezoekers. Het sport- en beweegakkoord moet leiden tot acties die hieraan een positieve bijdrage leveren”.

Als het akkoord voor 8 april wordt ondertekend, stelt het Rijk in 2020 en in 2021 €20.000,– per jaar beschikbaar voor de uitvoering hiervan.
vervolg blad 3.

Onder leiding van de sportformateur Ingrid van Gelder leverden de aanwezigen vanuit ‘sport, welzijn, gezondheid en onderwijs’ veel goede input voor de eerste aanzet van het akkoord. Krimp, vergrijzing, individualisering, een terugloop in het aantal actieve leden en druk op het verenigingsleven bleken belangrijke gesprekonderwerpen te zijn.

Denk verder mee op 4 maart
Woensdag 4 maart staat de volgende bijeenkomst gepland. Op deze avond worden in een werkbijeenkomst de speerpunten en concrete acties verder uitgewerkt.
vervolg blad 4

Denk verder mee op 4 maart.

Ook worden er concrete afspraken gemaakt over de uitvoering. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Het programma is van 19:00 – 21.00 uur (inloop 18:30 uur), locatie De Meent.

Wilt u meer weten over of een bijdrage leveren aan het sport- en beweegakkoord, heeft u goede ideeën voor concrete acties, of wilt u zich aanmelden voor 4 maart? Dan kunt u de sportformateur mailen: sportformateurbergennh@gmail.com