EGMOND AAN ZEE – De gemeente Bergen organiseert maandag 12 december van 19.30 tot 21.30 uur in sporthal De Watertoren in Egmond aan zee een participatieavond over het project Watertoren.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de bouw van de nieuwe sporthal.

Op de avond zijn medewerkers van de gemeente en de architect aanwezig om in gesprek te gaan met de aanwezigen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar vincentquist@debuch.nl

Over het project

Sporthal De Watertoren is verouderd en wordt gesloopt. Het plan om op dezelfde plek een nieuwe sporthal met woningen te bouwen bestaat al jaren.

In september 2019 vernietigde de Raad van State het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Watertorenterrein omdat het niet aan de stikstofeisen voldeed. De duinen naast de sporthal gelden namelijk als een Natura 2000-gebied. Dit is inmiddels gerepareerd

Sporthal

Maar wat zijn dan de huidige ‘nieuwe’ plannen van het watertorengebied? Ten eerste komt er een hypermoderne, energieneutrale sporthal. Er komen duurzaamheidsmaatregelen zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Parkeergarage en woningen

Onder de sporthal komt een parkeergarage voor bezoekers van de sporthal, omwonenden en bezoekers van het strand en de duinen. Eromheen komen zes twee-onder-een-kap- woningen en 22 eengezinswoningen, waarvan vijftien CPO-woningen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bewoners verenigen zich met de buren in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Via de gemeente krijgen zij kans op betaalbare grond. De kosten van de architect en de aannemer worden gedeeld en de kosten en winstopslag van een ontwikkelaar worden hierdoor vermeden. Met CPO is het mogelijk.

Stand van zaken

In januari 2021 heeft de gemeenteraad het gerepareerde bestemmingsplan voor het Watertorengebied opnieuw vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is weer beroep aangetekend bij de Raad van State.

De zaak is opnieuw behandeld bij de Raad van State op 6 april 2022. De uitspraak was op 13 juli 2022: het beroep is gegrond, maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

Ondertussen blijft de huidige sporthal in gebruik tot de nieuwe hal gereed is. In deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de sporthal gedaan.

Planning

De planning is dat bouw van de sporthal start in 2023. De oplevering is naar verwachting in 2024. Dan kan ook de bouw van de woningen starten. De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de aanbesteding en de vergunningprocedure.

Over de échte Watertoren

Ooit stond op een duintop aan het noordeinde van de Watertorenweg een watertoren. Tot aan 1961 zorgde Egmond aan Zee, middels de watertoren, voor zijn eigen drinkwater. Toen het PWN deze voorziening overnam had de watertoren geen functie meer.

Op 11 september 1969 is de toren opgeblazen en werd het duin afgegraven. Op de vrijgekomen plek werd een sporthal gebouwd, die later werd uitgebreid met een zwembad.

Bron tekst en afbeeldingen