EGMOND AAN DEN HOEF – Ondanks zwaar verzet van buurtbewoners gaat de vestiging van twee bedrijven op het voormalige MAG-complex in Egmond aan den Hoef gewoon door.

De Raad van State ondersteunde deze week het gerepareerde bestemmingsplan voor dit terrein van het ministerie van Defensie.

Aannemersbedrijf Min uit Bergen en staalconstructeur Tambach uit Egmond-Binnen krijgen een nieuwe werkplek op de omstreden locatie aan de Hoeverweg.

Deze bedrijven zitten nu nog op locaties waar de gemeente ze liever niet wil hebben vanwege overlast voor omwonenden.

Bergen kan zelf geen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen. Maar de gemeente heeft zich druk gemaakt om deze twee bedrijven toch binnen de gemeentegrenzen te houden.

Een eerder bestemmingsplan voor de vestiging van de twee bedrijven sneuvelde bij de Raad van State, omdat het MAG-complex niet op de lijst stond van terreinen in de provincie waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Maar de provincie is de gemeente te hulp geschoten door het MAG-complex alsnog op de lijst te zetten.

Vervolgens is de gemeente ook afgeweken van het regionale beleid voor bedrijventerreinen. Als Bergen geen ruimte heeft voor Min en Tambach op eigen bedrijventerreinen, dan zou volgens het beleid ruimte moeten worden gezocht op terreinen in de regio.

De omwonenden van het MAG-complex wezen de Raad van State op Boekelermeer, waar voldoende plek zou zijn om Min en Tambach te huisvesten.

Maar tot woede van de omwonenden heeft de gemeente daar niet voor gekozen.

De vestiging van de twee bedrijven op Boekelermeer zou te duur uitvallen. Volgens de omwonenden is echter een vals beeld geschapen van de kosten. Min en Tambach moesten koste wat kost op het MAG-complex komen.

De Raad van State keurt de handelwijze van de gemeente goed. Ook andere bezwaren van omwonenden over overlast en verkeershinder zijn door de Raad afgewezen.

Geef een reactie