EGMOND AAN ZEE – Zijn de Mallote Matrozen verdwenen? Niets is minder waar, ze zijn er nog en zelfs actiever dan voorheen.

Na de plotselinge opzegging van één der leden en de verhuizing van een ander lid naar het oosten van het land, is naarstig gezocht naar een goede opvulling.

Zo het zich laat aanzien zal de groep spoedig een nieuwe eenheid worden.

Intussen zijn de repetities weer in volle gang en hopen zij over enkele maanden te kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij zijn aangegaan.

Echter een belangrijke verandering is de naam van de groep. Sinds kort hebben de mannen en enige vrouw in het gezelschap besloten de naam te wijzigen in De Egmondse Matrozen.

Geef een reactie