BERGEN – Het college van Bergen stemde onlangs in met de ‘Uitvoeringsregels Mantelzorgwonen’.

Dankzij deze regels kan de gemeente in bepaalde situaties een vergunning op maat verlenen voor bijvoorbeeld een tijdelijke uitbouw met een zorgkamer of tijdelijke mobiele mantelzorgwoning.

Deze zorgunits zijn snel te plaatsen en makkelijk weer weg te halen.

Wel hebben mensen die hulp krijgen een indicatie CIZ of meervoudige WMO indicatie nodig. Een mantelzorgunit is altijd een tijdelijke voorziening.

Voor mensen met een gezamenlijk bruto jaarinkomen van minder dan € 48.000 stelt de gemeente Bergen een subsidie beschikbaar.

Geef een reactie