SCHOORL – Govert Jan Bach geeft zondag 11 maart in de dorpskerk aan de Duinweg een Matthäus Passion lezing met muziekfragmenten en live orgelspel door Leen Koning. Toegang is gratis.

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750) geldt in Nederland als een cultuurmonument. Het werk van J.S. Bach is complex en ontstaan in een tijd die lang vervlogen is.

Bachkenner en ver familielid Govert Jan Bach wil het publiek helpen om de muziektaal van dit meesterwerk beter te kunnen begrijpen.

Hij gaat in op de achtergronden, de ontstaansgeschiedenis, het tijdsbeeld en vertelt over Bachs leven. De lezing duurt van 15.00 tot 17.00 uur.