EGMOND AAN DEN HOEF – De meningen over een nieuw te kiezen locatie voor Kindcentrum De Kiem in Egmond aan den Hoef lopen uiteen. Dat bleek donderdag tijdens twee inloopbijeenkomsten in Dorpshuis Hanswijk in dit dorp.

De tekst loopt onder de foto’s door.

De huidige locatie van De Kiem aan de Prinses Marijkelaan. (Foto; RTV80).

De voormalige Boswaidschool aan de Gyotte van IJsselsteinlaan. (Foto: RTV80).

Kansen of zorgen

Ongeveer vijfenzeventig mensen bezochten de bijeenkomsten ‘s middags en ‘s avonds. Op plakbriefjes op borden lieten ze weten hoe ze denken over de twee opties: het kindcentrum herbouwen op de huidige locatie van De Kiem aan de Prinses Marijkelaan of een nieuw pand neerzetten op de plek waar voorheen de Boswaidschool was gevestigd aan de Gyotte van IJsselsteinlaan.

Inwoners konden verder op papier, maar ook online, een korte enquête invullen. Online kan dat nog tot en met 25 januari. De gemeente vraagt in dit onderzoek niet om te stemmen op één van de twee locaties, want dat besluit neemt de gemeenteraad. Wel vraagt de gemeente naar de kansen of zorgen die er leven.

De inloopbijeenkomsten en de enquête volgden op een rapport (locatiestudie) van het bureau Bro. Deze organisatie bracht de sterkten en zwaktes van de twee locaties in kaart. Dit gebeurde op verzoek van BUCH, de werkorganisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castrium en Heiloo.

Huidige locatie

Voorstanders van de huidige locatie noemen de omgeving van het Slotkwartier en het Slotpark een pluspunt. Of, zoals twee mensen het opschreven: ‘Het is een prettige leeromgeving en het zorgt voor een mooie betrokkenheid bij het onderwijs’.

Nadelig vinden sommige inwoners de smalle weg, de slechte aansluiting met weinig ruimte voor fietsers en veel verkeer zoals pakketdiensten in de wijk, evenals een vuilniswagen die volgens een omwondende al om 08.30 uur de straat in komt rijden.

In het rapport staan als voordelen van de huidige locatie dat deze centraal ligt en in de nabijheid het Slotpark – met veel groen. Prettig is ook de korte loopafstand tot de gymzaal van dorpshuis Hanswijk. In vergelijking met de locatie Gyotte van IJsselsteinlaan is hier meer ruimte beschikbaar voor het bouwen van de school.

Een nadeel van de nieuwbouw op de huidige locatie is volgens de onderzoekers een beperkte ontsluiting: de school is slechts door de doodlopende Prinses Marijkelaan ontsloten. Verder is bij de school het aantal parkeerplaatsen schaars. Een kostenpost is dat de leerlingen tijdens de nieuwbouwperiode tijdelijk op een andere locatie, zoals het gebouw van de voormalige Boswaidschool, les moeten krijgen.

Locatie ‘Boswaidschool’

Pluspunten van de voormalige Boswaid-schoollocatie, aan de Gyotte van IJsselsteinlaan, zijn volgens inwoners dat het verkeer de school vanaf twee kanten kan bereiken. Prettig is het volgens sommigen dat er meer kinderen wonen in de omgeving van de school in vergelijking met de huidige Kiem.

Anderen noemen daarentegen een minder veilige situatie en snelverkeer als nadeel. Iemand anders noemt de locatie ‘inspiratieloos’. Op een ander briefje staat de vrees voor geluidsoverlast te lezen.

Volgens de makers van het rapport heeft ook de locatie van de voormalige Boswaidschool voordelen. Deze is rondom ontsloten en daardoor toegankelijk voor auto’s en fietsers. Rondom het schoolgebouw zijn verspreid parkeerplekken aanwezig. De vijfhoekige vorm van de locatie biedt uiteenlopende stedenbouwkundige mogelijkheden.

Verder kunnen de planontwikkelaars het naastgelegen grasperk meenemen in het ontwerp van het schoolplein. Op een loopafstand van drie minuten ligt een volwaardige speelplaats. Nadelen zijn dat de gymzaal van Hanswijk verder weg ligt en dat de struiken en bomen van mindere kwaliteit zijn dan geldt voor de huidige locatie van De Kiem.

Verschil in bouwhoogte

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman bezocht donderdag de twee bijeenkomsten. Hij merkte op dat mensen zich vooral druk maken over de verkeerssituatie op de twee locaties en de parkeermogelijkheden. Vast staat dat er bij de school veertien parkeerplekken moeten zijn. Dit kunnen bestaande parkeervakken zijn, of een combinatie tussen huidige en nieuw te realiseren plekken.

Overigens is er ook een verschil in bouwhoogte. Op de huidige locatie aan de Prinses Marijkelaan mag het gebouw zes meter hoog worden. Op de andere locatie vier meter waardoor hier het bouwen van een tweede verdieping niet mogelijk is. Wel is het een optie om hiervan af te wijken via een afwijkingsprocedure. In dat geval kan er wél een vergunning worden verleend. Maar mocht het gebouw hoger worden, dan moet eerst een nieuwe procedure worden doorlopen.

Gemeenteraad besluit

Het College van B&W is nu aan zet om de input van de locatiestudie, de inloopbijeenkomst en de enquête te bestuderen en de gemeenteraad van advies te voorzien. Doel is dat de gemeenteraad vervolgens in de tweede kwartaal van dit jaar een besluit neemt over de locatie. De gemeenteraad moet hierbij belangen afwegen. Dit zijn de wensen van het schoolbestuur, de ruimtelijke mogelijkheden, het draagvlak van de omgeving en de betaalbaarheid van de twee locaties.

Daarna is de scholenorganisatie Blosser, waartoe De Kiem behoort, aan de beurt om het plan uit te werken in samenspraak met de omwonenden. Dan komt aan de orde hoe het schoolgebouw eruit komt te zien en hoe bijvoorbeeld parkeren geregeld wordt. De bouw kan starten als de gemeente vervolgens een zogenoemde omgevingsvergunning verleent.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (links) in gesprek met Hans Hinke,
beleidsmedewerker Onderwijshuisvestiging. (Foto’s: Flessenpost uit Egmond).