BERGEN AAN ZEE – Het plan voor het nieuw te bouwen Hotel Nassau is aangescherpt. In de omgevingsvergunning, die kan worden verleend, zijn onder andere voorschriften toegevoegd over de aanleg en onderhoud van natuurcompensatie rondom het hotel.

In een salderingsovereenkomst met de Provincie Noord-Holland maakte de gemeente afspraken over ongeveer 60m2 natuurgebied dat ter compensatie wordt aangelegd. Het gaat om natuur dat aansluit bij de rest van het natuurgebied, laat wethouder Klaas Valkering weten. Valkering zegt dat de gemeente op deze manier eenzelfde hoeveelheid natuur ‘teruggeeft’ aan het gebied. Ook voegt Bergen vegetatie toe die veel beter aansluit bij de natuurdoelen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Valkering: “Daarmee is de vergunning niet alleen aangescherpt, maar het plan uiteindelijk ook beter geworden.”

‘Familiebadplaats’
Overigens vinden de indieners van de meeste zienswijzen het hotel te groot in vergelijking met bestaande bebouwing. Volgens Valkering keek de gemeente goed of het plan past bij het duin en de strandopgang. Valkering: “Uitgangspunt is dat Bergen aan Zee de uitstraling van een familiebadplaats behoudt.”

De wens voor herontwikkeling van het hotel ontstond omdat het huidige hotel zowel economisch als technisch gezien is afgeschreven. Het huidige hotel sluit niet meer aan bij de wens van de hedendaagse toerist, laat de gemeente weten. Met de herontwikkeling wil de gemeente het kustdorp Bergen aan Zee een kwaliteitsimpuls geven, voor zowel de economie als de leefbaarheid.