BERGEN NH : College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

Het bestuur van Bergen NH presenteert ondanks de gevolgen van de Coronacrisis een sluitende meerjarige begroting. Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen.

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden. Het college zet door in de realisatie van het formatieakkoord en de focusagenda.”