BERGEN NH – Raadslid Meis de Jongh beëindigt deze maand haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad. “Het betreft een persoonlijk besluit van Meis”, laat de VVD-fractie weten.

Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer is te combineren met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

De Jongh: “Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid. De samenwerking in onze fractie, maar ook met de andere raadsfracties en het college, heb ik als prettig ervaren. Ik wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik kreeg. Het waren mooie en leerzame jaren”.

De VVD is haar zeer erkentelijk voor al haar inspanningen, zo laat de fractie weten. Meis de Jongh wordt opgevolgd door Kees van Leijen, de nummer vier van de kieslijst van 2022. Van Leijen was de afgelopen raadsperiode fractielid voor de VVD.

Meis neemt tijdens de raadsvergadering van 23 februari afscheid. Kees van Leijen wordt dan beëdigd als raadslid.

Foto Meis de Jongh (RTV80 – uit een tv-uitzending van ‘De Stemming’ in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022).