BERGEN NH – Van ‘volkomen belachelijk’ en ‘doorgeslagen milieupolitiek’ tot ‘beesten moeten in de natuur en niet achter hekken leven’. Niet alle hertenkampbezoekers hebben dezelfde mening over het besluit van Landbouwminister Piet Adema om het houden van damherten in de toekomst te verbieden.

Herten komen op 1 januari volgend jaar niet meer voor op de lijst van hobby- en huisdieren, omdat zij volgens de minister vrij in de natuur moeten lopen en niet in ‘gevangenschap’. Ook zouden de dieren een ziekte kunnen overbrengen op mensen en krijgen ze vanwege hun omvang en gewicht het stempel ‘gevaarlijk’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met name in de bronstijd.

De herten die nu leven, hoeven niet uit de hertenkampen te verdwijnen, maar het fokken van nieuwe dieren is verboden.

RTV80 TV sprak met hertenkampverzorger Jaap Dekker en peilde meningen van bezoekers tijdens een rondje hertenkamp.