BERGEN NH – In 2024 en 2025 worden er in de gemeente Bergen ongeveer duizend verkeersborden verwijderd. Dit gebeurt na een onderzoek waaruit blijkt dat veel borden eigenlijk niet nodig zijn. Dit jaar start de gemeente in de Egmonden en Bergen. Volgend jaar worden de borden in Schoorl aangepakt.

Het verwijderen van verkeersborden is volgens het college van B&W nodig, omdat teveel verkeersborden de wegen onduidelijk maken. Ze kunnen zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen. Het verkeer wordt daarom overzichtelijker en veiliger als de verkeersborden hebben plaatsgemaakt.

“Door overbodige borden te verwijderen verbetert tegelijkertijd de leefomgeving en wordt de gemeente dus ook weer mooier. Ook scheelt het tijd en geld wat anders nodig is voor het onderhoud en schoonmaken van verkeersborden.”

Werkzaamheden in twee fasen

Het controleren en verwijderen gebeurt in twee fasen. Dit jaar start de gemeente in de Egmonden en Bergen. Volgend jaar worden de borden in Schoorl aangepakt. De verkeersborden die blijven staan worden schoongemaakt en gerepareerd als dat nodig is.

De borden die blijven staan, komen direct in een systeem te staan. Zo kan de gemeente beter bijhouden welke verkeersborden er in de gemeente staan en wanneer deze onderhoud nodig hebben.

Bord van bio composiet

Goede verkeersborden worden bewaard, laat het college weten. Die borden kunnen later opnieuw worden gebruikt als er ergens anders een bord kapot gaat. Soms kunnen de borden ook opnieuw worden beplakt, zodat ze ergens anders weer gebruikt worden. Als er een verkeersbord moet worden vervangen, wordt hiervoor een bord van bio composiet gebruikt.