BERGEN – Vandaag, dinsdag 22 november, sprak minister Mark harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een bomvolle Ruinekerk in Bergen over mobiliteit, luchtvaart, water en klimaatadoptatie (aan[assen aan veranderd klimaat). De minister was uitgenodigd door de VVD van de BUCH gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Het klimaat verandert, wat betekent dat voor de oeroude Nederlandse strijd tegen hoogwater en overstromingen. En hoe kunnen we tegelijkertijd rekening houden met droge zomers zoals dit jaar? Het kabinet heeft besloten dat water en bodem sturend moeten worden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, welke plannen maakt de minister daarvoor?

Arend Jan van den Beld was moderator en Meis de Jongh liepen met de microfoon door de zaal. Bezoekers van allerlei stomingen, dus niet alleen VVD, stelden vragen, waaronder scholieren van de Berger Scholengemeenschap en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen.

Duidelijk werd dat klimaat zo ongeveer alle aspecten van de samenleving raakt: van energievoorziening tot woningbouw en van kennisniveau tot de uitvoerende handen. Flessenpost uit Bergen schreef een inhoudelijk verslag.

(Foto: Flessenpost uit Bergen)