BERGEN NH – De gemeente Bergen mag eigen inwoners geen voorrang geven bij de toewijzing van woningen. Dat oordeelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het voorrang geven van nieuwe woningen aan eigen inwoners, met als doel voor hen wonen betaalbaar en bereikbaar te houden, is een onderdeel van de Doelgroepenverordening. Volgens het ministerie is dit niet toegestaan, omdat dit in strijd is met de landelijk geldende Huisvestigingswet.

Misleidend
Inwoonster Mareike Naumann noemt het beloven van voorrang misleidend. Daarom vroeg ze het ministerie om de verordening te vernietigen. Dat gebeurde niet, maar de inwoonster kreeg wel gelijk dat het voorrang geven aan Bergenaren voor een woning niet mag volgens deze wet. Het mag uitsluitend als een bepaalde groep geen woning kan krijgen, bijvoorbeeld zestigplussers.

‘Wet wordt aangepast’
Wethouder Klaas Valkering laat weten dat de Huisvestigingswet op korte termijn wordt aangepast zodat daarna de regels van Bergen wel zijn toegestaan. Valkering wil deze regels niet inzetten voordat de nieuwe wet, naar verwachting op 1 januari 2023, in werking treedt. Dat wachten leidt volgens de wethouder niet tot een grote verandering; het heeft geen consequenties. “De negenhonderd extra woningen die Bergen wil bouwen zijn dan nog niet in aanbouw.” Valkering benadrukt verder dat het toewijzen van woningen aan eigen inwoners ook op andere manieren kan. “Er blijven nog genoeg andere middelen over.”

‘Weeffout’
Volgens Valkering overlegden het ministerie van BKZ en de gemeente Bergen de afgelopen maanden veel over dit onderwerp. Hij spreekt over een ‘weeffout’. “De ene wet (het Besluit ruimtelijke ordening) staat die regels expliciet toe, van de andere wet (de huisvestingswet 2014) was dat lang onzeker.” Het ministerie gaf aan deze weeffout zelf ook te betreuren.”