REGIO – Gemeenten mogen eigen inwoners voorrang geven voor een nieuwbouwwoning. Dat staat in een voorstel van demissionair minister Ollongren van Binnenlandse zaken (BKZ).

De voorrangsregel is volgens de minister vooral bedoeld voor mensen die een binding hebben met de gemeente, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Doel is starters en mensen met een middeninkomen aan een woning in de eigen gemeente te helpen. Het voordeel geldt voor nieuwbouwhuizen tot 355.000 euro, de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie voor volgend jaar Maximaal 30% van de woningvoorraad mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. Nu mogen gemeenten nog geen voorrang geven aan eigen inwoners met uitzondering van de Waddeneilanden.

Veel gemeenten in Nederland willen graag voorrang geven aan eigen inwoners. Dit om het hen mogelijk te maken betaalbaar te wonen in eigen dorp of stad. In de gemeente Bergen is dit ook aan de orde: de gemeenteraad wil graag de voorrangsregel invoeren. Zodra de wetswijziging van kracht is kan de Bergense voorrangsregel worden ingevoerd, laat de gemeente weten. Eerst is dan een aanpassing van de doelgroepenverordening nodig en moet de gemeenteraad het goedkeuren.

Doelgroepenverordening Bergen aangepast
De wens om voorrang te geven aan eigen inwoners bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen bestaat in Bergen al langer. De gemeente Bergen maakte dit onterecht mogelijk in de Huisvestingsverordening. Wethouder Klaas Valkering kreeg daarom in de raadsvergadering van 4 november een motie van afkeuring van de raad. Inmiddels is de doelgroepenverordening van de gemeente Bergen aangepast in samenspraak met het Ministerie van BZK. In het voorstel zijn alle bindingseisen uit de verordening geschrapt. De gemeenteraad moet hierover nog oordelen. Een aanpassing van de doelgroepenverordening en goedkeuring hiervoor van de gemeenteraad is wederom noodzakelijk als de wetswijziging van kracht wordt.