BERGEN NH – Molenweidtje wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer

Verschillende deelgebieden rondom het Molenweidtje worden de komende jaren (her)ontwikkeld.

Zwembad De Beeck wordt gebouwd, op het BSV-terrein komen woningen en er worden plannen ontwikkeld voor het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation.

Voor de ontwikkelingen van andere deelgebieden in de omgeving van het Molenweidtje is een structuurvisie vastgesteld.