BERGEN NH – Wethouder Klaas Valkering ‘overleefde’ donderdag 4 november de motie van wantrouwen ingediend door GroenLinks. Uitsluitend GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen steunde deze motie. Wel was er veel steun voor een motie van afkeuring van KIES Lokaal, VVD, D66, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. Uitsluitend CDA en PvdA stemden tegen.

GroenLinks diende tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 oktober de motie van wantrouwen in, omdat Valkering onterecht aan eigen inwoners beloofde voorrang te verlenen bij het verkrijgen van een nieuwe woning. De voorrangsregel is in de landelijk geldende Huisvestigingswet niet toegestaan en mag dus ook geen onderdeel zijn van de Doelgroepenverordening van Bergen, liet minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties onlangs weten. De gemeenteraad uitte kritiek op Valkering: de wethouder informeerde inwoners en gemeenteraad onjuist.

Op verzoek van KIES Lokaal en VVD stelde de gemeenteraad op 28 oktober de stemming voor de motie van wantrouwen uit tot 4 november. Dit om een week de tijd te hebben om met de wethouder in gesprek te kunnen. Vervolgens haalde de motie van wantrouwen het niet, de motie van afkeuring wel.

Niet in het belang van de gemeente’
Valkering liet weten niet te willen opstappen: dit is volgens hem niet in het belang van de gemeente. Wel neemt hij het signaal vanuit de gemeenteraad niet lichtzinnig op. De wethouder zegde toe alle voorrangsregels voor Bergense inwoners extern te laten toetsen, om zeker te weten dat ze kloppen. Hij bedankte de raadsleden die in de voorafgaande week met hem contact opnamen.

Wethouder Klaas Valkering.