BERGEN – De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft dinsdag munitie uit de Tweede Wereldoorlog op het strand van Bergen aan Zee tot ontploffing gebracht.

De munitie is aangetroffen tijdens een explosievenonderzoek ter voorbereiding op de herinrichting van de Zuurvenspolder voor waterberging, natuur en recreatie.

De munitie, waaronder brisantgranaten en clusterbommen, is op een veilige manier afgevoerd naar het strand. Daar zijn de explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

In het gebied zijn vooral achtergebleven brisantgranaten gevonden, die tijdens de oorlog werden gebruikt als paalmijnen.

Een paalmijn is een geïmproviseerd explosief (in dit geval een brisantgranaat met een mijnontsteker) dat op palen van 3 meter hoog in het weiland werd geplaatst.

De polders rondom het voormalige vliegveld Bergen werden op deze manier onbruikbaar gemaakt voor landingen van de geallieerden.

De munitie is aangetroffen tijdens het explosievenonderzoek, dat in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt uitgevoerd door de Explosive Clearance Group.

Dit bedrijf heeft diverse plekken in de polder onderzocht in verband met toekomstige graafwerkzaamheden voor de verdere inrichting van het gebied.

Vanwege de nabijheid van het voormalig vliegveld Bergen bestond de mogelijkheid dat er niet gesprongen explosieven zouden liggen. Ook uit de overlevering en door luchtfoto’s van het gebied waarop kraters te zien zijn, vermoedde de gemeente dat in het gebied nog explosieven zouden liggen.

Het onderzoek naar oude munitie heeft plaatsgevonden vanwege de geplande herinrichting van een deel van de Zuurvenspolder in de gemeente Bergen voor waterberging, natuur en recreatie.

We krijgen in de toekomst te maken met meer en extremere regenbuien. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Noord-Holland droge voeten houden, investeert het hoogheemraadschap in maatregelen tegen wateroverlast.

Zo is in de Zuurvenspolder een droge waterberging met natuur gepland.

Geef een reactie