BERGEN – Marianne van Gils kreeg vrijdagmiddag in Museum Kranenburgh in Bergen de Muzepenning van de gemeente Bergen uit handen van burgemeester Lars Voskuil. “Iemand die zich zo lang en met zoveel visie heeft ingezet voor de kunst en kunstenaars in Bergen en in het bijzonder Museum Kranenburgh verdient deze onderscheiding”, aldus de burgemeester bij de uitreiking.

Kunsthistoricus Marianne van Gils was meer dan tien jaar conservator moderne en hedendaagse kunst en hoofd collectie bij Museum Kranenburgh in Bergen, tot het najaar van 2022. Sinds 1993 was zij werkzaam in Bergen. Ze werkte onder meer als directeur Kunstuitleen voor de Stichting Beeldende Kunst en als curator en directeur van het KunstenaarsCentrumBergen – tot haar start bij Museum Kranenburgh in 2013.

Daarnaast droeg Marianne van Gils bij aan tal van kunstpublicaties en vervulde zij diverse adviesfuncties. Ze was vanaf 2003 onder meer bestuurslid en organisator van Kunst & Koningsduin, het tweejaarlijks kunstevenement in de duinen bij Bakkum en Egmond. Tussen 2006 en 2016 was ze curator voor de Noord-Holland Biënnale (NHBNL), een tweejaarlijkse manifestatie voor de kunst- en gebiedsontwikkeling in Noord-Holland.

Voorvechter voor een museum

Marianne van Gils (Den Helder, 1959) was vanaf het begin nauw betrokken bij de planvorming voor het huidige Museum Kranenburgh en maakte zich hard voor een volwaardig en professioneel geleid museum.

In 2013 was ze verantwoordelijk voor de grote openingstentoonstelling Wonder. Hierop volgden succesvolle exposities van haar hand als ‘Lucebert – Thuis in Bergen’, ‘Vlaamse Expressionisten’ en ‘Waar de zee licht is’. In opdracht van de gemeente Bergen inventariseerde en beoordeelde Marianne van Gils vakkundig de meer dan zestienhonderd kunstwerken uit de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) die deel uitmaakten van de gemeentelijke collectie. Dit was een omvangrijk project dat zij in 2020 afrondde met de afstoting van een groot aantal werken.

In 2021 voltooide zij Kranenburghs Collectieplan 2021-2025, dat richting geeft aan de manier waarop het museum zijn collectie vormt, onderhoudt en presenteert.

Kroon op werk

De Muzepenning is de kroon op alle werk dat Marianne van Gils de afgelopen dertig jaar in haar verschillende artistieke en organisatorische rollen verzette in de gemeente. Deze gemeentelijke onderscheiding is in de jaren vijftig ingesteld om personen die zich bijzonder hebben ingezet voor kunst en cultuur in de gemeente Bergen, te eren. (Bron foto: gemeente Bergen).