GEMEENTE – In de gemeente Bergen zijn enkele fietspaden die geen officiële naam hebben. Dit is onhandig bij het uitzetten van fietsroutes, maar is ook gevaarlijk bij calamiteiten. Zo kunnen hulpdiensten deze locaties moeilijk vinden. Een voorbeeld is het fietspad tussen de Rekervlotbrug en de Oosterdijk/Baakmeerdijk in Bergen.

Zo zijn er meer voorbeelden. In samenspraak met de gemeente onderzoekt de Fietsersbond afdeling Bergen welke namen officieel aan deze fietspaden kunnen worden gegeven.

Het is nog onbekend om hoeveel paden het gaat. Afhankelijk van het aantal paden en wegen wordt een prioritering aangegeven. Bij het geven van de namen worden de omwonenden en de historische verenigingen betrokken.

De uiteindelijke keuze wordt onderbouwd voorgelegd aan de gemeentelijke Commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK).

De naam van het fietspad wordt via een besluit van het college officieel vastgelegd. Het gaat overigens niet om de fietspaden in het gebied van PWN en Staatsbosbeheer.

Wie een fietspad zonder officiële naam in de gemeente kent, kan dit tot 26 juli melden bij de Fietsersbond (bergen-nh@fietsersbond.nl of tel. 06-54612377).

Geef een reactie