DUINEN – Economisch gewin daar draait dit verhaal om.

Heden ten dage praten we dan over mooie duinen dankzij uw bijdrage. De duinkaart komt tenslotte ten goede aan het onderhoud van het natuurgebied. Dat was vroeger wel anders. Het duin zelf moest wat opleveren. Nou, dat is geprobeerd.

Konijnen werden gefokt in warandes en de jacht tierde welig. Virusziektes maakten een einde aan de hoge konijnenstanden en het schieten verstomde.

Bos is aangeplant om dikke winst te maken met het hout. Maar door de arme grond bleef de groei achter en door de zeewind gingen de stammen niet recht omhoog. De bomen staan er nog, de winsten zijn nooit gemaakt.

Aardappels en rogge werd geteeld, maar het arme zand gaf niet veel. Mest werd aangevoerd om de grond te verrijken. Maar uiteindelijk week men uit naar de polders en nu komen onze piepers veelal van de klei.

Nu leven we met de erfenis. De bossen staan er nog en een enkel konijntje zien we nog wel huppen door een duinvallei. De oude akkers zijn er ook nog, maar vaak alleen zichtbaar voor een geoefend oog.

Door het vele bemesten zijn we op deze plekken de originele duinplantjes kwijtgeraakt. Het zijn de plekken met een wat ruigere aanblik. Veelal begroeid met maar enkele soorten zoals duinriet en grassen.

Het is te herstellen. Je moet dan precies weten waar de akker heeft gelegen. Met luchtfoto’s en grondmonsters is dit aan te tonen. Dan moet de bemeste bovenlaag eraf en komt het originele reliëf weer terug.

Hieronder zit nog het zaad van de originele plantjes van het duin. Het is nu een kwestie van wachten op de duinviooltjes, ratelaars en orchideeën.

Duinviooltjes

Nu pakken we zo’n oude akker aan. De akker heeft gelegen aan de Reservaatweg in de duinen bij Heemskerk.
Het is even doorbijten met een wegafsluiting en veel zandtransport, maar het levert ook wat op. Met een paar jaar maken we hier winst met de bloei van het duizendguldenkruid

Tot ziens langs de Reservaatweg in uw duin.
Boswachter Ronald Slingerland

Geef een reactie