BERGEN – De gemeente Bergen gaat een deel van de bermen laten begrazen door schapen.
In 2012 is er een proef genomen met de inzet van schapen. De reacties waren overwegend positief.

Begrazing door schapen past in het natuurlijke beheer van de bermen waarmee de gemeente Bergen al dertig jaar bezig is.

Begrazing creëert micromilieus zoals veepaadjes, opengetrapte plekken en licht op de bodem. Dit zorgt voor een grotere verscheidenheid aan plant- en diersoorten.

In tegenstelling tot maaien blijven er ook uitgebloeide planten en stengels staan en dat zijn prima overwinteringplekken voor insecten zoals bijen en vlinders.

Andere voordelen van ‘natuurlijke grasmaaiers’ zijn dat er geen maaisel hoeft te worden afgevoerd en dat het bodemleven niet negatief wordt beïnvloed zoals met ‘echte’ grasmaaiers wel het geval is.

De schapen gaan grazen in de kernen Groet, Schoorl, Bergen en Egmond aan de Hoef.
Het betreft een deel van de bermen, bijvoorbeeld plekken die lastig met machines zijn te beheren, zoals de geluidswal in Egmond aan de Hoef. Andere plekken zijn langs de randen van de bebouwde kom.

De schaapskudde die wordt ingezet, loopt al drie jaar in het duingebied en wordt beheerd door Landschapsbeheer Rinnegom. In overleg met Landschapsbeheer Rinnegom wordt een startdatum in het voorjaar bepaald.

Geef een reactie