BERGEN – Donderdagavond werd in de raadscommissie het voorstel van het college over het parkeerbeleid besproken.

Het voorstel behelst in hoofdlijnen:
1. In Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Hargen wordt de periode van betaald parkeren uitgebreid met de maanden maart en oktober.
2. In maanden november t/m februari is in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee betaald parkeren in het weekend.
3. De gratis parkeervergunning per inwoner wordt omgezet in een parkeervergunning per woning.

4.Een dagkaart voor parkeren in de gemeente wordt ingevoerd.

Dit voorstel heeft tot veel onrust geleid bij inwoners, ondernemingen en organisaties.

Dit werd duidelijk uit het feit dat er 7 insprekers voor de vergadering waren. Zij maakten hun bezwaren nog een duidelijk en kwamen met alternatieven.

Dit voorstel werd raadsbreed niet met gejuich ontvangen. Dit gold ook voor de 4 coalitiepartijen.

D’66 stelde voor de extra opbrengst ad € 320.000 maar elders in de begroting te vinden.
CDA kwam met uitgebreide wijzigingen op vele punten.
Groen Links en VVD vonden het voorstel ook maar niks.

De oppositie verbaasde zich dat de coalitie zo makkelijk de afspraken in het coalitie-akkoord naast zich neer legde.

Na een schorsing trok wethouder Roem het voorstel in.

De partijen reageerden hierop met een verzoek het voorstel aan te houden opdat voor 31 oktober alternatieven kunnen worden ontwikkeld.

Deze twee opvattingen staan loodrecht op elkaar. Het verhaal wordt de komende weken vervolgd.

Geef een reactie