BERGEN NH – De gemeente Bergen startte met een inwonerpanel. De gemeente benadert deelnemers een aantal keer per jaar via e-mail om mee te denken over actuele thema’s of om advies te geven. Dat kan gaan over zaken die spelen in de hele gemeente of voor een dorpskern.

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Zoveel mogelijk inwoners betrekken bij onze plannen zorgt voor betere plannen en beter beleid. Ik roep alle inwoners op om zich aan te melden. Iedereen heeft wel kennis van iets. Dat en een frisse blik is alles wat ervoor nodig is.”

Meedenken of advies geven
Meedenken of advies geven kan via een digitale enquête of online meeting of een bijeenkomst op locatie. De vorm is afhankelijk van het onderwerp en het doel. Volgens een gemeentewoordvoerder is deelnemen altijd vrijblijvend. Deelname aan het inwonerpanel kan op elk moment starten of stoppen. De medewerkers van het participatieloket van de gemeente beheren de gegevens van het panel en gebruiken de informatie uitsluitend voor dit doel.

‘Wij benaderen u wanneer er iets speelt’
De gemeente Bergen maakte al vaker gebruik van inwonerpanels. Bijvoorbeeld om te weten te komen hoe inwoners denken over aardgasvrije wijken, klimaat of afval. Het inwonerpanel dat nu start is een blijvend panel. “Wij benaderen u wanneer er iets speelt, zo mist u nooit een onderwerp. En je kunt per keer beslissen of je het thema of onderwerp interessant vindt”, aldus wethouder Van den Beld. Deelnemers moeten in de gemeente Bergen wonen en minimaal zestien jaar oud zijn.

Inwoners die zich aanmelden geven aan welke expertise zij hebben en willen inzetten voor het panel. Aanmelden voor het panel kan via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.