Officiële opening ‘Samen naar Schoolklas’ Adriaan Roland Holstschool

BERGEN – De Adriaan Roland Holstschool in Bergen opende maandag de Samen naar Schoolklas. Op deze basisschool krijgen acht leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door het Syndroom van Down, onderwijs. “Voor hen gaan onderwijs en zorg hand in hand. Daarnaast zijn ze één met de andere leerlingen en dat is een goede leerschool voor álle kinderen. Inclusiviteit vinden we heel belangrijk“, aldus directeur Constanze Kappelmann.

De speciale groep startte op initiatief van twee ouders in februari 2020, maar op dat moment was een officiële opening niet mogelijk vanwege de toen geldende coronamaatregelen. “Gelijktijdig met het 750 jarig bestaan van onze school in de gemeente Bergen is dit moment extra toepasselijk”, aldus Kappelmann.

Michaëlklas

Alle leerlingen van de school zongen maandagmorgen op het schoolplein een lied over Michaël. Waarom zij dit lied zongen, werd duidelijk tijdens de openingsplechtigheid in een van de lokalen in het schoolgebouw.

Hier onthulden directeur Kappelmann, een leerkracht en twee leerlingen van de Samen naar Schoolklas een nieuwe naam voor de klas, namelijk Michaëlklas. Dit is de hoofdpersoon van een mythisch verhaal waarover de school deze week een viering houdt.

Een-op-een-begeleiding

De directeur vertelt dat de klas is samengesteld uit leerlingen variërend van de kleuterleeftijd tot en met tien jaar. Deze kinderen krijgen onderwijs op maat: ze leren bijvoorbeeld op een andere manier lezen en schrijven. Ook krijgen ze een-op-een-begeleiding.

Twee leerkrachten en twee kinderbegeleiders (zorgprofessionals) van Esdégé-Reigersdaal, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van de leerlingen. Altijd is één leerkracht en één kinderbegeleider in de groep aanwezig. Daarnaast is een orthopedagoog bij de kinderen betrokken.

Gemengde klassen

Het mooie van deze vorm van onderwijs is inclusiviteit, benadrukt de directeur. “Naast de aanwezigheid van de kinderen in de Samen naar Schoolklas, nemen ze ook plaats in een reguliere klas.”

“De kinderen doen dan mee aan activiteiten zoals buiten spelen, de weekopening of schilderles. Dat gebeurt onder begeleiding van een zorgmedewerker. Zo krijgt het kind onderwijs op maat en wordt constant in de gaten gehouden wat het kind nodig heeft om verder te komen.”

“Gelijktijdig kan de leerkracht van de betreffende reguliere klas aan ieder kind evenveel aandacht besteden. Deze manier van werken gaat dus niet ten kosten van de andere kinderen van de reguliere klassen. Mooi is dat geen enkele ouder bang is dat zijn of haar kind aandacht tekort komt, althans die geluiden hebben we niet gehoord.”

‘Het besef van niet iedereen is hetzelfde’

Andersom nemen kinderen zonder beperking deel aan het programma van de Samen naar Schoolklas. Kappelmann: “Dat doen ze bijvoorbeeld door voor te lezen. Belangrijk, want op deze manier leren de kinderen dat niet iedereen hetzelfde is en dat iedereen erbij hoort.”

“En voor leerlingen die onzeker zijn hoe ze met kinderen met een beperking om moeten gaan, neemt het hun angst weg: het wordt heel gewoon. En dat is belangrijk.”

‘De wil om er samen uit te komen’

De gemeenten Bergen en Alkmaar en het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland, waarbij 105 scholen zijn verbonden, maakten de Samen naar Schoolklas op de Adriaan Roland Holstschool mogelijk, net zoals dat geldt voor een soortelijke klas op een school in Zuid-Scharwoude.

Volgens de directeur was de medewerking van Stichting Het Gehandicapte Kind en iona Stichting belangrijk om dit resultaat te bereiken. Daarnaast was volgens haar onmisbaar de inzet van andere deskundig – zoals mensen die de keuken en wc’s hebben aangepast – en het schoolpersoneel en ouders. “Ouders hebben bijvoorbeeld meegeholpen het lokaal op te knappen.”

“Maar vooral de wil om de Samen naar Schoolklas realiteit te laten worden en het vertrouwen er samen uit te komen, was essentieel.”

‘Interactie is waardevol’

Ook wethouder Erik Bekkering was aanwezig tijdens de opening van de Samen naar Schoolklas.

“Dit initiatief is een mooi voorbeeld van inclusief onderwijs, wat we in Bergen zo belangrijk vinden. De kinderen in de Samen naar Schoolklas zijn hier écht een onderdeel van de basisschool. De interactie over en weer tussen en hen en de reguliere klassen is heel waardevol voor de ontwikkeling van alle kinderen. Daarnaast sluit dit initiatief naadloos aan op de visie van de gemeente Bergen: we staan voor inclusiviteit en talentontwikkeling.”

(Tekst: Evert Visser/ RTV80)

(Foto: RTV80)
(Foto: Habrofotografie/ Hans Brouwers)
Dick Bruin (oud-directeur ARH School), Constanze Kappelmann (directeur ARH School), Sophie Zoon (IB-er ARH School) en Erik Bekkering (wethouder gemeente Bergen) (Foto: RTV80).