REGIO – Er komen géén huisjes of andere overnachtingsaccommodaties op de stranden van de gemeente Bergen. Dat is een belangrijk standpunt uit de concept Economische Visie 2016-2030 die het college in september wil voorleggen aan de gemeenteraad.

Al jaren is er landelijk steeds meer vraag naar overnachtingsmogelijkheden op het strand. Maar veel inwoners en ondernemers vreesden dat de komst van huisjes de ongereptheid en uitgestrektheid van de stranden teniet zou doen.

Overnachten op het strand is lang onderwerp van discussie geweest. Bij het vaststellen van de strandnota in 2015 kwamen er veel bezwaren van inwoners op het voorstel om overnachten mogelijk te maken op het nieuwe strand van Camperduin.

Het college besloot toen om het overnachten op het strand eerst uitgebreider te onderzoeken en mee te nemen bij het opstellen van de Economische Visie.

De keuze om slapen op het strand niet toe te staan komt voort uit de wens om de gemeente Bergen te blijven onderscheiden als een gemeente waar natuur en rust overheersen op het strand.

In de Economische Visie staan deze en andere keuzes voor de toekomst beschreven. Inwoners en ondernemers leverden de input voor de visie tijdens zes uitgebreide werksessies.

Daarnaast staat in de visie een beschrijving van de huidige situatie. De relevante ontwikkelingen, de ontwikkelrichtingen en de acties die nodig zijn, worden ook benoemd.

De gemeente heeft er bewust voor gekozen om niet één visie te schrijven voor de hele gemeente, maar deze toe te spitsen op de grootste kernen Bergen, Egmond en Schoorl.

De concept Economische Visie 2016-2030 wordt op 8 september in de gemeenteraad besproken. Daarna komt de visie ter inzage te liggen, zodat inwoners hem kunnen inzien en erop kunnen reageren. Op 5 februari 2017 wordt de Economische Visie voorgelegd aan de gemeenteraad om definitief vast te stellen.

Geef een reactie