SCHOORL – Merkt u het al? Gaat het bij u al kriebelen?. Na opnieuw een zachte winter staat het broedseizoen op losbarsten.

Liederen worden aangeheven. Takken worden versleept. Het wordt lente!

In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge dieren in de natuur. De natuur is daardoor extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring.

In de Schoorlse Duinen geldt daarom een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september.

Veel mensen genieten samen met hun hond van een heerlijke wandeling in de Schoolse Duinen. Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen. Ook graven zij graag in de grond om de geursporen zo ver mogelijk te volgen.

Ze kunnen vogelnesten opsporen en verstoren of zelfs opeten. Dat is hun natuur. Maar dit brengt veel dieren in de stress.

Om de parende, broedende en opgroeiende dieren rust te bieden, moeten de honden in de Schoorlse Duinen aangelijnd zijn in het broedseizoen.

Eieren van Scholekster op Baaknol

In de komende periode ziet Staatsbosbeheer er extra op toe dat de regels voor honden worden nageleefd!

Het niet aanlijnen van de hond wordt beboet met een sanctie van €90,- + €9,- administratiekosten.

Staatsbosbeheer vraagt om uw begrip en medewerking.

Geef een reactie