EGMOND AAN DEN HOEF – De Dorpsraad Egmond aan den Hoef is een belangrijk overleg- en afstemmingsorgaan voor de Hoevers onderling maar ook voor de Hoevers naar de Raad en de ambtenaren van de gemeente Bergen.

De huidige bestuurders van de Dorpsraad zijn allen van dusdanige leeftijd dat zij zich niet langer representatief achten een reële doorsnede van de Hoever bevolking te zijn. Reden waarom zij besloten hebben dat het tijd is om het stokje door te geven aan vertegenwoordigers van jongere generaties, gezinnen met kinderen en samenwonenden.

Het volgende DorpsraadCafé van 17 oktober 20.00 uur in het dorpshuis Hanswijk zal dan ook voornamelijk in het teken staan van continuering van de Dorpsraad. Kandidaat-bestuursleden, die zich daar en in de periode daarna aanmelden kunnen dan op de Algemene Ledenvergadering van 21 november in functie worden gekozen onder aftreden van de oude garde.

Wij roepen de inwoners van de Hoef op eens te overwegen of u zelf voor zo’n bestuursfunctie in aanmerking wilt komen of anders kunt u wellicht uw partner of ander familielid hiervoor enthousiasmeren.

Actief deelnemen in de Dorpsraad biedt een mooie gelegenheid om met inwoners van andere buurten kennis te maken en om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in ons dorp en het overleg met de gemeente Bergen.

Voor nadere info over de Dorpsraad en contactgegevens zie www.dorpsraadegmondaandenhoef.jouwweb.nl