.
BERGEN NH – Nieuw buurthuis verdubbelt in grootte ten opzichte van het plan uit 2019
Plan voor 20 woningen en nieuw T&O-gebouw gereed

Op het Tuin- en Oostdorpterrein in Bergen verrijzen, als het aan de gemeente Bergen ligt, straks 20 sociale huurwoningen en een gloednieuw T&O-gebouw.

Na veel gesprekken met omwonenden en gebruikers van het huidige buurthuis is het plan gewijzigd en het buurthuis vergroot.

Het college heeft besloten het gewijzigde bestemmingsplan ter visie te leggen.