BERGEN NH – De natuur in onze gemeente is prachtig. Niet alleen vanwege de zee en de duinen; ook in onze kernen, wijken en straten is veel groen aanwezig.
De gemeente beheert een groot deel van dat groen.

Hoe we dat doen staat in ons groenbeleidsplan.

Binnenkort schrijven we een nieuw groen- en bomenbeleidsplan voor de komende tien jaar. U kunt laten weten wat u belangrijk vinden tijdens één van de drie digitale gespreksavonden en door vanaf 28 januari de enquête in te vullen op www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Vervolg >

Vervolg:

Online enquête en digitale gespreksavonden
Meedoen kan door de online enquête in te vullen op www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Daarnaast kan men zich aanmelden voor één van de drie digitale gespreksavonden. De avonden zijn van 19.30 tot 21:00 uur:
Voor Schoorl op 10 februari
Voor Egmond 17 februari
Voor Bergen 24 februari