BERGEN – De gemeente Bergen beheert een groot deel van het groen in haar dorpskernen. Hoe de gemeente dat de komende tien jaar wil doen, staat beschreven in het concept groenbeleidsplan. Hierbij konden ook inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden. Groenbeheer, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en groen dat uitnodigt tot bewegen en een gezondere leefomgeving zijn hierin belangrijk. Ook versterkt groen de identiteit van de kernen. Het college van B&W legt dit groenbeleidsplan op 16 december voor aan de gemeenteraad.

Duurzaam bomenbeleid
Het Groenbeleidsplan speelt in op het onderhoud van groen dat er al is en ontwikkelingen van de komende jaren. De gemeente maakt zich zorgen over de afname van biodiversiteit. Daarom gaat de gemeente de komende tien jaar inzetten op een duurzaam bomenbeleid. Dit houdt in dat bomen goed worden onderhouden, zodat ze gezond kunnen groeien en oud worden. Ook ecologisch maaien, bermbegrazing door schapen en bloemrijke bijen- en vlinderlinten zijn belangrijk. Bomen en groen nemen fijnstof en CO2 op en zorgen voor schaduw en koelte. Daarom werkt de gemeente Bergen aan het aanplanten van extra bomen en goede zorg voor de huidige, waardevolle bomen. “Zo is er nog meer profijt van de schaduwwerking van bomen en kan er meer regenwater worden opgevangen en afgevoerd”, aldus een gementewoordvoerder.

Vergroenen en identiteit versterken
In het beleidsplan maakt de gemeente Bergen onder meer afspraken over het vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen, het creëren van natuurspeelplaatsen en het vergroenen van schoolpleinen. In het beleidsplan staan eveneens manieren waarop de gemeente de identiteit en herkenbaarheid van de kernen wil versterken. Dat gebeurt door het aanbrengen van streekeigen beplanting en het inzaaien met plantensoorten die in de omringende gebieden voorkomen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken moet rekening gehouden worden met bestaande groene verbindingen.

Ideeën van inwoners
Tijdens digitale meedenkavonden en uit de resultaten van een online enquête kwamen volgens de gemeente goede ideeën en inzichten van inwoners aan bod. Ook konden zij particuliere bomen aanmelden voor de waardevolle bomenlijst. “Een aantal ideeën is meegenomen in het plan”, meldt de gemeentewoordvoerder. “Zo wil de gemeente mogelijkheden voor een voedselbos en pluktuinen onderzoeken en komt meer aandacht voor natuur-inclusief bouwen. Inwoners kunnen in de toekomst altijd helpen door meer groen te planten in hun tuin en minder bestrating.” (Foto: Rob Glas).