SCHOORL – Dankzij een donatie van € 2500 van Rabobank Noord-Kennemerland en een mooie overeenkomst met Tuinmachineservice Mart Boukes uit Kolhorn heeft de Stichting Vrienden van de Schoorlse Duinen de beschikking gekregen over twee (extra) kettingzaagmachines en een bosmaaier.

Om de overeenkomst met Boukes rond te krijgen heeft dit bedrijf de Stichting gesponsord voor een bedrag van € 600. De Stichting dankt beide sponsoren.

De Stichting Vrienden van de Schoorlse Duinen maakt deel uit van een grote groep vrijwilligers die, onder supervisie van Staatsbosbeheer, werkt aan het beheer en onderhoud van de Schoorlse Duinen.

Veel van de werkzaamheden die de vrijwilligers uitvoeren zijn gericht op het behoud en optimalisatie van het recreatieve karakter van het duingebied.

Voor deze werkzaamheden zijn gereedschappen en materialen nodig waarvoor de financiën via sponsoring verkregen moeten worden.

Als men ook een bijdrage wil leveren dan kan dat, bijvoorbeeld door het adopteren van een duinbankje of een picknicktafel.

Informatie over de mogelijkheden zijn per mail aan te vragen bij het secretariaat van de Stichting: tnj.koster@gmail.com. Zie ook de website:http://www.vriendenvandeschoorlseduinen.nl/

Geef een reactie