EGMOND AAN ZEE – De gemeente heeft na vragen van inwoners van Egmond aan Zee over de hoogte van de nieuwbouw op de locatie van de oude bowling (archief)onderzoek uitgevoerd en metingen gedaan.

De conclusie van dit onderzoek is dat het nieuwe gebouw conform de vergunning wordt gebouwd, maar dat het verschil in hoogte met de naastgelegen Kennedyflat groter is dan gedacht. Dat wordt veroorzaakt doordat de Kennedyflat in 1962 1.20 meter lager is gebouwd dan volgens de vergunning mocht.

De Kennedyflat zou een hoogte van 17.70 meter hebben volgens de bij de gemeente bekende bouwtekening van 55 jaar geleden, uit metingen blijkt dat nu 16.50 meter te zijn. De vergunning voor de nieuwbouw op de locatie van de oude bowling is verstrekt in december 2015.

Daarbij is voor de omgevingssituatie uitgegaan van de vergunning die indertijd voor de Kennedyflat was verleend. Toen was nog niet bekend dat de Kennedyflat in werkelijkheid lager is gebouwd. De gemeente betreurt dat dit tot verwarring heeft geleid.

De nieuwbouw is vergund volgens de bouwregels van het bestemmingsplan en wordt nu volgens die vergunning gebouwd. De nieuwbouw wordt 20.30 meter. Wel is het hoogteverschil met de Kennedyflat groter dan de bedoeling was.

Nu is gebleken dat de Kennedyflat feitelijk lager is gebouwd dan in 1962 was vergund, wordt het hoogteverschil tussen de twee gebouwen dus groter.