EGMOND-BINNEN – Het nieuwe jongerencentrum wordt gefinancierd door de gemeente, fondsen (Oranjefonds, VSB Fonds en KANS fonds) en zelf verworven inkomsten. De gemeente is opdrachtgever voor de bouw. Dorpshuis De Schulp, die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, is eigenaar van het pand.

Stichting Welzijn Bergen gaat het jeugdcentrum huren en JOEB gaat het runnen. De bouw heeft enige tijd stil gelegen, werd eind juni hervat en vordert gestaag. De gemeente en JOEB hopen het nieuwe jongerencentrum nog dit jaar te openen.